Cari:  
  Dari:   Hingga:  
  Premium insurans motor untuk tempoh kurang setahun
20/04/2012
 
 
 

Insurans motor boleh diperbaharui untuk tempoh kurang daripada setahun dengan kadar premium berikut:

 

No.

Tempoh

Amaun

1.

Tidak melebihi seminggu

1/8 daripada premium tahunan

2.

1 bulan

1/4 daripada premium tahunan

3.

2 bulan

3/8 daripada premium tahunan

4.

3 bulan

1/2 daripada premium tahunan

5.

4 bulan

5/8 daripada premium tahunan

6.

6 bulan

3/4 daripada premium tahunan

7.

8 bulan

7/8 daripada premium tahunan

8.

Melebihi 8 bulan

Premium tahunan sepenuhnya

 

Polisi yang diisu untuk tempoh pendek boleh dilanjutkan tempoh selepas pembayaran kadar tempoh pendek tersebut