Ingin bertanya atau memberi maklum balas?  
 
  Sila isikan borang di bawah dengan maklumat anda berserta pertanyaan atau maklum balas anda.  
 


Kami ingin memaklumkan bahawa info insurans merupakan satu laman web yang menyediakan maklumat am berkenaan produk dan perkhidmatan insurans/takaful bertujuan untuk meningkatkan tahap celik kewangan pengguna. Kami tidak mempunyai sebarang maklumat berkaitan polisi insurans/pelan takaful pelanggan syarikat insurans/pengendali takaful.

Sekiranya pertanyaan yang ingin diajukan adalah berkenaan polisi/pelan peribadi tuan/puan dengan sesebuah syarikat insurans/pengendali takaful, kami mencadangkan agar tuan/puan terus menghubungi syarikat insurans/pengendali takaful tuan/puan. Maklumat untuk menghubungi syarikat insurans/pengendali takaful boleh didapati di sini.


 
 
*   Nama :
         
*   Emel :
         
    Kumpulan Umur :
         
*   Perkara :
         
*   Maklum balas/
Pertanyaan
:
         
          
 
Saya Mahu...
 

Muat turun borang aduan BNM

Ketahui mengenai program pendidikan BNM

Tanda pilih laman ini
* Perlu diisi