insurancesmart
Anda Pintar Insurans?
 
Anda membeli insurans untuk memindahkan risko kerugian kepada syarikat insurans dan dengan itu mengurangkan beban kewangan ketika anda mengalami kerugian.
 
Bagaimanakah insurans perjalanan memberikan manfaat kepada anda?
Adakah kad kredit yang menawarkan insurans perjalanan percuma serupa dengan insurans perjalanan lain?
Bolehkah anda mendapatkan pembayaran balik bagi perbelanjaan yang tidak boleh dibayar balik (non-refundable) daripada insurans perjalanan yang dibeli?
Dapur jiran anda telah mengalami kebakaran tetapi beliau tidak mendapat bayaran penuh untuk tuntutan tersebut. Mengapakah ini terjadi?
Insurans untuk rumah kawan anda tidak meliputi bencana banjir. Jadi, apakah jenis produk insurans yang mempunyai perlindungan banjir?
Perlukah saya membeli insurans perubatan semasa saya masih muda?
Perlukah saya membeli insurans perubatan walaupun saya telah dilindungi oleh insurans perubatan berkumpulan yang disediakan oleh majikan saya?
Langkah-langkah membuat tuntutan daripada insurans perubatan.
Sumber : MSIG Insurance (Malaysia) Bhd
 
Maklumat

Penipuan Insurans

Berususan dengan perantara
 
Saya Mahu...
Email laman ini kepada kawan

Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas mengenai laman ini