Kalkulator premium motor kami membolehkan anda mengira jumlah premium insurans yang akan dibayar oleh anda bila anda mengambil insurans bagi kenderaan anda. Premium ini berubah bergantung kepda perincian pelan seperti jenis perlindungan, kapasiti enjin, diskaun tiada tuntutan dan manfaat tambahan.
 
BUTIRAN ASAS
PREMIUM
KomprehensifPihak ketiga
Semenanjung Malaysia
Sabah/Sarawak/W.P. Labuan
www.carprices.com.my
Premium Asas
%
Ketahui tentang beban premium disini. Abaikan ruang ini jika anda tidak mengetahui beban premium.
Periksa NCD Sekarang
Premium Asas selepas Beban Premium & NCD

Manfaat Tambahan untuk Pelan Komprehensif Sahaja

Perlindungan cermin depan 0.00
Perlindungan banjir 0.00
Perlindungan aksesori kereta 0.00
Perlindungan liabiliti penumpang 0.00
Liabiliti Penumpang Di Sisi Undung-Undang Kerana Perbuatan Cuai (RM7.50 untuk sebuah kenderaan) 0.00
Mogok, rusuhan dan kekecohan awam (0.3% atas jumlah diinsuranskan bagi kenderaan) 0.00
Premium Kasar (RM) 0.00
Duti Stem 10.00
Jumlah premium perlu dibayar (RM)
 
 
 
 
Maklumat berkaitan

Insurans motor

Takaful motor
Kemalangan kenderaan

Mencegah kecurian kenderaan

Insurans kemalangan diri

Takaful kemalangan diri

Adakah anda dilindungi?
 
Saya Mahu...

Emel laman ini kepada kawan

Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas kepada kami