Kalkulator premium kenderaan peribadi kami membolehkan anda mengira jumlah premium insurans yang akan dibayar oleh anda bila anda mengambil insurans bagi kenderaan anda. Premium ini berubah bergantung kepda perincian polisi seperti jenis perlindungan, kapasiti enjin, diskaun tiada tuntutan dan manfaat tambahan. Selain itu, sila ambil perhatian terhadap klausa ekses dalam polisi motor anda.
 
KomperehnsifPihak Ketiga
Semenanjung Malaysia
Sabah/Sarawak/W.P. Labuan
< Semak Harga Kereta Saya
Premium Asas
%
Abaikan ruang ini jika anda tidak ketahui bebanan premium. Untuk mengetahui lebih mengenai Bebanan Premium sila klik disini.
< Semak NCD Saya
Premium Asas selepas bebanan & NCD

Manfaat Tambahan Untuk polisi perlindungan menyeluruh sahaja

Perlindungan cermin depan 0.00
Perlindungan banjir 0.00
Perlindungan aksesori kereta 0.00
Perlindungan liabiliti penumpang 0.00
Liabiliti Penumpang Di Sisi Undung-Undang Kerana Perbuatan Cuai 0.00
Mogok, rusuhan dan kekecohan awam 0.00
Premium Kasar (RM) 0.00
Duti Stem (RM) 10.00
 

Jumlah Premium Perlu Dibayar (RM) 0.00
 
 
 
 
Maklumat berkaitan

Insurans motor

Takaful motor
Kemalangan kenderaan

Mencegah kecurian kenderaan

Insurans kemalangan diri

Takaful kemalangan diri

Adakah anda dilindungi?
 
Saya Mahu...

Emel laman ini kepada kawan

Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas kepada kami